Psychotherapie

PSYCHOTHERAPIE

IETS VOOR JOU?

ONDERSTEUNING 

Heb je het gevoel vast gelopen te zijn in je situatie? Psychotherapie kan je ondersteunen de relatie met jezelf en je omgeving te verbeteren, waardoor je verandering in je situatie kan brengen. 

VERWERKEN

Als je geconfronteerd werd met een ingrijpende gebeurtenis of met problemen op school, op je werk of in je gezin, kan dat langdurig een grote invloed op je uitoefenen. Psychotherapie kan je helpen om dit te verwerken. 

PERSOONLIJKE GROEI 

Wil je graag bewuster in het leven staan, meer verbinding voelen met jezelf en je omgeving, meer voldoening vinden, jezelf vrijer en gelukkiger voelen? Gun jezelf dan een psychotherapeutisch proces. Het kan je helpen in je groeiproces als mens.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?


Wat we in een therapiesessie doen is sterk afhankelijk van waar jij nood aan hebt. Als therapeut in de Interactionele Vormgeving ben ik geschoold in verschillende therapiestromingen en leerde ik een verscheidenheid aan methodieken.  Ik zal samen met jou op zoek gaan naar wat voor jou werkt, afgestemd op jouw eigenheid en jouw hulpvraag en met respect voor jouw grenzen en jouw privacy. Ik maak hiervoor gebruik van verschillende gesprekstechnieken, ervaringsgerichte oefeningen, lichaamsoefeningen en creatieve methodieken. Als een uur praten niets voor jou is, is dit geen enkel probleem en zoeken we samen naar wat wel werkt.


Als persoon ben je altijd deel van een groter geheel. Denk maar aan je gezin, je klasgroep, je werkomgeving ...  Dit vind ik als psychotherapeut belangrijk om voor ogen te houden. Vaak is het zinvol iemand uit je omgeving mee uit te nodigen in therapie. In het bijzonder in het werken met jongeren, zullen wellicht ook de ouders een rol spelen in het therapeutisch traject. Uiteraard telkens in samenspraak en met respect voor jouw privacy.


Tijdens een eerste afspraak maken we kennis, verkennen we je vraag en zetten we al eerste stappen in het traject. Hoe lang een therapeutisch traject duurt is erg verschillend en moeilijk vooraf in te schatten. Jij, als cliënt, bepaald mee de frequentie van de afspraken en de duur van de therapie.


TARRIEVEN

PSYCHOTHERAPIE JONGEREN

14-23 jaar

Als deelnemende partner in het netwerk voor psychologische zorg in de eerste lijn kan je bij mij gratis terecht voor psychotherapie. De volledige sessie wordt betaald door het RIZIV.


Kan je niet aanwezig zijn, vraag ik je minimaal 48u vooraf te annuleren. Indien dit niet gebeurt, kan ik je vragen een volledige sessie van €70 euro te betalen.


PSYCHOTHERAPIE VOLWASSENEN

+23 jaar

Een therapiesessie voor volwassenen kost €70. Via de mutualiteit is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Zoek zelf even op welke documenten je hiervoor nodig hebt en breng ze mee naar een gesprek. Ik vul ze met veel plezier in.


Kan je niet aanwezig zijn, vraag ik je minimaal 48u vooraf te annuleren. Indien dit niet gebeurt, kan ik je vragen de sessie toch te betalen.

unsplash